کمیسیون مستقل انتخابات پس از رای‏زنی با شماری از نهادها، جوانب ذیربط و برخی متخصصین در باره‏یی چگونگی تطبیق مفاد احکام تعدیلات قانون انتخابات و برگزاری انتخابات بصورت شفاف، عادلانه و سراسری با درنظرداشت شرایط و وضعیت کنونی به لحاظ بودجوی و ظرفیت های موجود به این نتیجه رسید؛ از اینکه تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای‏ ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی‏ها و انتخابات ولسی‏جرگه ولایت غزنی، به اساس مفاد احکام قانون قبلی انتخابات توسط کمیسیون اعلان شده بود، اما تعدیلات جدید در قانون انتخابات مکلفیت‏های جدید را به منظور تأمین شفافیت و تسریع روند انتخابات، به‏وجود آورده است از جانبِ دیگر برخی مراحل اساسی تقویم انتخاباتی اعلان شده تطبیق نگردیده است.

هم‏چنان، انتخابات ولسی‏جرگه میزان سال 1397 با چالش‏ها و مشکلات عدیده مواجه گردید که باید هم‏زمان با اتخاذ آمادگی‏ها برای انتخابات پیش‏رو، اصلاحات کلی نیز بوجود آید، که بنابرآن برگزاری انتخابات به تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نمی‏باشد.

به منظور تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به‏ویژه احکام ماده 19تعدیل قانون انتخابات، تأمین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای‏دهندگان به طور مصئون، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی و ولسی‏جرگه ولایت غزنی به تاریخ (6 میزان 1398) برگزار گردد.

در صورتی انتخابات به تاریخ فوق الذکر برگزار شده می‏تواند که جوانب ذیربط به‏ویژه حکومت و جامعه جهانی بودجه مورد نیاز را به موقع در اختیار کمیسیون قرار دهند، به وجایب و مکلفیت‏های قانونی شان عمل نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات از همه‏ شخصیت‏ها، نهادهای ملی و بین المللی و مردم عزتمند افغانستان تقاضا دارد تا در این روند ملی، وجایب ملی، قانونی و اخلاقی خویش را اجراء نموده و کمیسیون های انتخاباتی را همکاری‏ و حمایت همه جانبه نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط