این مطلب را داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی که امروز بیست و پنجم حمل سال روان برگزار شد بیان داشت.

آقای صیاد افزود: کمیسیون، اراده و عزم راسخ برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بیست و هشتم میزان دارد.

رئیس کمیسیون چنین ادامه داد، کمیسیون به آوردن اصلاحات متعهد است بنابر آن پروسه ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را امروز در مراکز سی و چهار ولایت آغاز نموده است، با تهیه فهرست رأی دهندگان هر رأی دهنده به یک مرکز وصل و در همانجا رأی خواهند داد.

رهبری کمیسیون از مردم شریف افغانستان خواست تا ثبت نام نمایند و به مردم جهان نشان دهند که یک ملت واحد بوده و با رأی شان آینده شان را رقم میزنند. نامبرده بالای مخالفین مسلح هم صدا کرد که با روند ملی یکجا شده بسوی رقابت های سیاسی گام بردارند، مانع مردم نشده و آن هارا تشویق نمایند.

این روند تا بیست و سوم ثور در مراکز ولایت، از بیست و پنجم ثور الی هفتم جوزا در مراکز ولسوالیها و از نهم جوزا تا بیست و دوم جوزا در قریه ها صورت میگیرد. مراکز ثبت نام دارای محلات جداگانه برای زنان و مردان بوده، تذکره تابعیت و سن هژده سالگی از جمله شرایط ثبت نام شمرده می شود و شما باید در مرکزی ثبت نام کنید که میخواهید در آن رأی بدهید.
 
 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط