کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق قانون انتخابات متعهد است که در سال 1397 انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها را دایر نماید و برای تمام واجدین شرایط در سراسر کشور زمینه را مساعد سازد تا از حق رأی دهی شان استفاده نمایند. با توجه به اینکه در کشور بعد از جنگ و یا در حالت جنگ زندگی می کنیم که برگزاری انتخابات در آن توام با چالش ها است ولی تجارب بیشتر از یک دهه ما نشان داد که برای تقویت و بقای دموکراسی نوپای خویش هیچ گزینه و بدیلی به جزء از انتخابات وجود ندارد.

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق مسوولیت که به دوش دارد، متعهد است که اصلاحات را در تمامی پروسه های انتخاباتی عملی کند تا زمینه برگزاری انتخابات دموکراتیک، شفاف، عادلانه و عمومی مساعد گردد.

کمیسیون بعد از بحث ومشوره های دوامدار با تمام نهادهای ذیدخل به شمول احزاب سیاسی ونهادهای جامعه مدنی به این نتیجه رسید که ثبت نام رأی دهندگان به اساس تذکره تابعیت، ارتباط دادن هر رأی دهنده به یک مرکز مشخص رأی دهی وتهیه فهرست رأی دهندگان یگانه راه برای اعاده دوباره اعتماد مردم به روند های انتخاباتی است. ادامه بحث ها در مورد طرح های مختلف ثبت نام برای کمیسیون بیشتر وقت گیر شد و نتیجتاً سبب تاخیر در تصمیم نهایی کمیسیون گردید، خصوصاً بحث استفاده از تکنالوژی بایومتریک که امکانات استفاده از آن در انتخابات پیشرو غیر ممکن دانسته شد و پلان گذاری ها و آمادگی های کمیسیون در این زمینه با چالش و بن بست مواجه گردید. تاخیر در معرفی عضو جدید کمیسیون و هیأت رهبری کمیسیون، تاخیر در حصول اطمینان از تمویل بودجه و تامین امنیت، موارد دیگری بودند که برگزاری انتخابات را در وقت معین آن با مشکل مواجه ساخته بود.

پلان گذاری و برنامه ریزی ثبت نام رأی دهندگان اخیراً و یا واضحتر بگوییم در چند ماه اخیر سال 1396 صورت گرفت که ما در بهار سال 1397 ثبت نام را انجام دهیم. قبل از برگزاری انتخابات یک سلسله اقدامات و یا فعالیت های مهمی اند که با هم به شکل زنجیره یی مرتبط اند، باید انجام شوند:

  • ثبت نام رأی دهندگان اولین قدمی است که برداشته می شود.
  • ثبت نام کاندیدان مرحله بعدی است، این مرحله تا زمانیکه تعداد کافی مردم ثبت نام نشده باشند عملی شده نمی تواند زیرا کاندیدان به لست حمایت کنندگان شان ضرورت دارند.
  • به اساس قانون انتخابات، برای درج اعتراضات وشکایات در مورد فهرست کاندیدان و رسیدگی به آنها حدود 33 روز کاری ضرورت است. بعد از رسیدگی به شکایات فهرست نهایی کاندیدان تهیه می گردد که بعداً اوراق رأی باید چاپ گردد.

به اساس تجارب ما برای تهیه اوراق رأی و انتقال آن به کمیسیون حدو 6 هفته ضرورت است.
بسته بندی اوراق و انتقال آنها به ولایات ومراکز رأی دهی به 6 هفته دیگر ضرورت دارد.بنآ با توجه به موارد فوق، برگزاری انتخابات در 16 سرطان که قبلاً اعلام گردیده بود، نا ممکن است. کمیسیون مستقل انتخابات مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۷ رسماً به مردم شریف ونجیب افغانستان اعلام می کند که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال 1397 برگزار می گردد

احزاب سیاسی، نهادهای های جامعه مدنی و رسانه ها نقش اساسی را در اطلاع رسانی به مردم داشته و همچنان حضور آنها در روند های انتخابات سبب تضمین شفافیت انتخابات می گردد. از حکومت و جامعه جهانی مبنی بر تعهد شان برای تمویل مصارف انتخابات و تامین امنیت سپاسگزاریم.

به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهیم به سمع مردم برسانیم که ثبت نام رأی دهندگان به تاریخ 25 حمل در مراکز ولایات آغاز می گردد. کارمندان ثبت نام استخدام و آموزش آنها عملاً جریان دارد، انتقال مواد ثبت نام مطابق پلان آغاز گردیده است، کمپاین آگاهی عامه عملاَ آغاز شده و تا جریان ثبت نام ادامه می یابد. بالای تمام هموطنان واجد شرایط رأی دهی صدا می کنیم که تذکره های خود را با خود داشته و به نزدیکترین مرکز رأی دهی که می خواهند در آن رأی دهند، مراجعه و خود را ثبت نام نمایند.

از آنعده از هموطنانی که تا حال تذکره اخذ ننموده اند، تقاضا می نمائیم که به مراکز توزیع تذکره که در سراسر کشور فعال اند مراجعه کرده و تذکره اخذ نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط