شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که مرکب از یازده حزب سیاسی می باشد، حمایتش را از کمیسیون مستقل انتخابات اعلام و بر برگزاری انتخابات تاکید کرد. در جلسه که میان اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و رهبران و مسئولین شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان امروز ۲۲ دلو سال جاری در اقامتگاه حضرت صاحب مجددی برگزار گردید، دو طرف در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تبادل نظر کردند.

در ابتدا آقای دوکتور عباس بصیر رئیس دارالانشای شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهور، موضع شورای عالی احزاب را پیرامون انتخابات آینده بیان و اظهار داشت که: نظارت درون سیستمی، ایجاد کمیتۀ نظارت از پروسه های مختلف انتخاباتی، تغیر سیستم انتخاباتی به نظام موازی یا چند بعدی، رعایت قانون در عزل و نصب کمیشنران، ایجاد مراکز رأی دهی در تأسیسات عام المنفعه با نظرداشت دسترسی مردم به آن، ترتیب فهرست رأی دهندگان، برکناری کارمندان متهم به تقلب انتخاباتی، رعایت بی طرفی در استخدام و برگزاری انتخابات به موقع از خواسته های اساسی شورای عالی احزاب می باشد.

سپس آقای دوکتور عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن قدردانی از شخصیت ملی حضرت صبغت الله مجددی، افزود که امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بدون حمایت و همکاری احزاب، چهره های سیاسی و مردم افغانستان وجود ندارد. آقای صیاد از رهبران احزاب برای ایجاد فرصت جهت دریافت نظریات آن ها در مورد انتخابات ابراز امتنان نموده و بر ادامه چنین نشست های تاکید کرد. متعاقباً معاونین و سایر اعضای رهبری کمیسیون از پیشرفت امور و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات و برنامه های اصلاحی در کمیسیون به حاضرین معلومات داده و افزدوند که: کمیسیون، مستقل بوده و به حمایت احزاب از مداخله در تصامیم رهبری کمیسیون جلوگیری می¬کنند. همچنان رهبری کمیسیون در مورد پروسه های ارزیابی مراکز رای دهی و تهیه فهرست رای دهندگان با تذکره تابعیت و پروسه استخدام کارمندان موقت و دایمی کمیسیون بر مبنای عدالت و شفافیت به حاضرین معلومات ارائه نموده و در این مورد خواهان حمایت رهبری شورای عالی احزاب شدند. رهبری کمیسیون علاوه کرد که: کمیسیون برنامه اصلاحات را طبق قانون روی دست داشته و برای جلب اعتماد مردم این نهاد از وجود افرادی که در تقلب انتخابات های گذشته دست داشته اند پاک خواهد شد. اعضای کمیسیون اظهار داشتند که وظیفه اصلی کمیسیون مدیریت انتخابات است و طرف های اصلی در انتخابات، احزاب و مردم افغانستان می باشد. انتخابات تحت نظارت نمایندگان احزاب و نهادهای ناظر برگزار می گردد و مطابق قانون حق نظارت از روند های انتخابات برای احزاب محفوظ است. رهبری کمیسیون همچنان گفتند که تغیر «نظام انتخاباتی» و نقش احزاب در انتخابات منوط به تغیر قانون انتخابات بوده و از صلاحیت کمیسیون نمی باشد. اما هرگاه تغیراتی در این مورد در قانون انتخابات به وجود آید، کمیسیون مکلف به تطبیق آن می باشد. طرح های کتبی احزاب مورد تحلیل و ارزیابی کمیسیون قرار داشته و پیشنهادات سازنده شامل پلانگذاری های کمیسیون خواهد شد.

بعداً اشتراک کنندگان در مورد توزیع تذکره به خانم ها و ایجاد سهولت به ایشان، نهادینه ساختن انتخابات، سهمدهی به احزاب، ارزیابی شکایات و متوازن سازی مراکز، تدابیر لازم برای مهاجرین و عودت کنندگان، حوزه های انتخاباتی، تذکره الکترونیکی، دسترسی خانم ها و افرادی که در مناطق نا امن زندگی دارند به مراکز همجوار؛ بحث و تبادل نظر نمودند که از جانب اعضای کمیسیون پاسخ قناعت بخش داده شد.

در اخیر حضرت صبغت الله مجددی رئیس شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان، از تلاش های رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قدردانی نمود و ضمن خوش آمدید افزود که اعضای رهبری متعهد به منافع علیای کشور بوده و با موجودیت رهبری فعلی کمیسیون امید برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بیشتر شده است. آقای مجددی ضمن آرزوی موفقیت به رهبری کمیسیون، حمایت خویش را به نمایندگی از شورای عالی احزاب جهادی و ملی از برنامه های کمیسیون برای برگزاری انتخابات آینده قاطعانه اعلام نمود.

گفتنی است که کمیسیون مستقل انتخابات سه «نشست ملی انتخابات» را به اشتراک نمایندگان احزاب سیاسی، اعضای جامعه مدنی و نهادهای ذیربط، سفرای مقیم کابل و نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل برگزار نموده، نشست های ولایتی و مجالس مشورتی دیگر را برای غنامندی طرح های انتخاباتی خویش نیز برگزار کرده است. همچنان قرار است در روزهای آینده چهارمین مجلس ملی انتخابات را برگزار نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط