کمیسیون مستقل انتخابات با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات می‏باشد. این کمیسیون بادرنظرداشت  نقش و اهمیت احزاب سیاسی  در نظام مردم سالاری و از همه مهم‏تر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد،  در نتیجه این تلاش‏ها، کمیسیون   پیشنهادهای آنها را توحید و  و اکثر موارد را عملی نموده  و این روند در جریان پروسه‏های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داشت .

به پاسخ اعلامیه که از جانب نمایندگان برخی از احزاب و جریان های سیاسی در مورد کمیسیون و روند انتخابات پیش‏رو صادر شده است، کمیسیون نظریات خویش را ذیلاً به اطلاع احزاب و جریان های محترم سیاسی و مردم شریف افغانستان می‏رساند:

  1. کمیسیون مستقل انتخابات  متعهد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‏ها در سال 1397  می باشد مشروط بر اینکه بودجه مورد ضرورت این روند در زمان معینه آن فراهم و امنیت  پروسه تأمین گردد. تغییر نظام (سیستم ) انتخاباتی در این برهه حساس زمانی  آمادگی‏ها برای انتخابات پیش‏رو را به شدت متأثر ساخته و امکان آن می‏رود که برگزاری انتخابات در سال 1397 را به تأخیر مواجه سازد؛
  2.       کمیسیون مستقل انتخابات مطابق مکلفیت قانونی خویش مصمم است تا زمینه رای‏دهی برای تمام واجدین شرایط رای‏دهی در سراسر کشور را فراهم سازد که به طور قطع بیجا شدگان داخلی نیز شامل روند خواهند بود؛
  3.       کمیسیون به اعتقاد و باورمندی کامل به نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات  میکانیزم مشورت دوامدار با جوانب ذیدخل انتخابات را از طریق برگزاری نشست های ملی انتخابات ایجاد نموده و از معرفی  نمایندگان دایمی آنها  به کمیسیون  استقبال می‏نماید تا آنها بتوانند از امور مربوط به انتخابات آگاهی حاصل نمایند؛
  4.       کمیسیون مستقل انتخابات برنامه جامع ارزیابی مراکز رای‏دهی را در مناطق امن کشور برگزار نموده است.  فهرست مراکز رای‏دهی به شمول مناطق که مراکز آنها ارزیابی نشده اند طی جلسات متعدد علنی از جانب کمیسیون تصویب و در ویب سایت کمیسیون نشر گردیده است. فهرست مراکز رای‏دهی بعد از تطبیق فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی خواهد شد. البته قابل یادآوری است که در صورت تأمین امنیت مناطق که مراکز رای‏دهی آن مورد ارزیابی قرار نگرفته اند کمیسیون در نظر دارد تا مراکز رای‏دهی آن مناطق را نیز قبل از انتخابات مورد ارزیابی قرار دهد. قابل یادآوری است که مراکز رای‏دهی قبلی ولسوالی های را که ارزیابی نشده اند کماکان به جای خود باقی می‏باشد.

در اخیر یکبار دیگر به ملت شریف افغانستان، احزاب و جریان های سیاسی و جامعه مدنی اعلام میداریم که کمیسیون آمادگی کامل دارد تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال 1397 برگزار نماید. گام اولی در این زمینه ثبت نام و تهیه فهرست رای‏دهندگان می‏باشد که عنقریب آغاز می‏گردد کمیسیون از تمام ملت شریف افغانستان توقع دارد تا با اشتراک و همکاری خویش در این روند زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را فراهم ساخته و سرنوشت خویش را رقم زنند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط