امروز پانزدهم دلو سال جاری اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه ها حضور به هم رسانده و طی کنفرانس مطبوعاتی به پاسخ خبرنگاران پرداختند.

محترم داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تشکری از همکاری رسانه ها به حاضرین خوش آمدید گفته و افزود: کمیسیون مستقل انتخابات با تعهد مجدد مسئولیت هایش را ایفاء خواهند نمود، جایگاه کمیسیون در قانون اساسی مشخص گردیده است وما با استقلالیت کامل وظایف و مسئولیت های خودرا به پیش برده و به هیچکس حق مداخله در امور انتخابات نخواهیم داد. از تعصب مذهبی، قومی، لسانی، سمتی، سیاسی بدور خواهیم بود. آقای صیاد از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر معرفی عضو جدید ابراز تشکری نموده و علاوه کرد که وعده میدهیم در آرای مردم شریف افغانستان هیچ تقلبی نخواهند شد و از آن محافظت می نماییم.

آقای صیاد از تکمیل پروسه استخدام در مرکز و ولایات، نهایی سازی پروسه ارزیابی مراکز بعد از ختم کار کمیسیون شکایات، آگاهی دهی برای مردم جهت اخذ تذکره غرض ثبت نام رأی دهندگان، به عنوان اولویت های کاری کمیسیون یاد کرده و از رسانه ها و جامعه مدنی و احزاب خواست تا در اطلاع رسانی و آگاهی دهی همکاری نموده و طرح های سازندۀ شان را با کمیسیون شریک سازند چون دروازه کمیسیون به روی همه باز است.

متعاقباً، پوهنیار وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی، معاذالله دولتی معاون اداری و مالی؛ و کمیشنران کمیسیون هر یک عبدالقادر قریشی، داکتر رفیع الله بیدار و سید حفیظ الله هاشمی صحبت نموده به شفافیت، تقویت روند نظارت، تطبیق اصل مجازات و مکافات، آغاز کار کمیته های استخدام کارمندان و هماهنگی میان اعضای رهبری و دارالانشاء، اشاره نمودند. همچنان اعضای رهبری کمیسیون، استحکام روابط با مردم، جامعه مدنی، نهادهای ذیربط و جهانی را ضروری پنداشتند. نامبردگان گفتند که استفاده از تذکره الکترونیکی برای ثبت نام یک تصمیم بی سابقه بوده و سبب کاهش تقلب می شود.

باید گفت انتخابات هیأت اداری کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ یازدهم دلو سال جاری دایر و در آن آقای صیاد به حیث رئیس، محترمه بادغیسی و آقای دولتی بالترتیب به سمت های معاونین عملیاتی و اداری و مالی برگزیده شدند و همچنان آقای هاشمی بتاریخ چهارم برج جاری به حیث عضو جدید به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده بود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط