در این اواخر رسانه ها به استناد منابع غیر معتبر اخباری را نشر نمودند که گویا انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها در زمان معین برگزار شده نمی تواند ویا اینکه کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد بالای تاریخ اعلان شدۀ انتخابات مجدداً غور نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات بحث و گفتگوهای انتخاباتی هموطنان عزیز را که در هرجا می نمایند، خوش آیند تلقی میکند. چون این موضوع علاقه مندی شدید آنهارا به پروسه انتخابات و کمیسیون نشان میدهد. اما با در نظرداشت این که انتخابات یک پروسه ملی است، باید در مورد آن با دقت بحث شود.                       

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام هموطنان گرامی بخصوص تحلیلگران انتخاباتی و مسئولین نهادهای مشاهد میخواهد که بالای کفایت کاری، موقف و تصامیم کمیسیون شک و تردید نداشته باشند. کمیسیون مصروف برداشتن گام های استوار به سوی برگزاری انتخابات است. تقریباً ۷۰۰۰ مرکز رأی دهی را ارزیابی و مجدداً تعین نموده که این فعالیت ها در حال نهایی شدن است. به همین ترتیب برای انتخابات پیشرو طرح و پلان پروسه ثبت نام رأی دهندگان به اساس تذکره تابعیت ورقی را به حکومت ارسال نموده که ۹۰٪ هزینه آن را یوناما و ۱۰٪ آن را حکومت به دوش گرفته است.

 کمیسیون مستقل انتخابات، شایعاتی مبنی بر تعویق تاریخ برگزاری انتخابات را بی بنیاد خوانده آن را به جدیت رد می نماید و یک بار دیگر خاطر نشان میسازد که انتخابات پیشرو در ۱۶سرطان سال آینده برگزار میگردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط