کمیسیون مستقل انتخابات، تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی خویش را جهت برگزاری انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و تعدادی از شاروالی های شهرهای بزرگ اتخاذ نموده است. با تهیه بودجه از جانب حکومت افغانستان عملا فعالیت ها و برنامه های عملیاتی کمیسیون آغاز می¬گردد. همچنان کمیسیون طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه نموده و برای نظرخواهی عموم مردم در ویب سایت کمیسیون برای مدت یک ماه قرار خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات، از کمک و همکاری جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در راستای برگزای انتخابات ها در افغانستان قدردانی و سپاسگزاری می¬نماید. اخیر‌اً بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) پیرامون کمک های جامعه جهانی به انتخابات های افغانستان گزارشی را نشر کرد که به خاطر وضاحت اذهان عمومی موضوعات ذیل را قابل تذکر میدانیم:

یکم: کمک های جامعه جهانی به افغانستان در بخش انتخابات از طریق نهادهای بین المللی مانند UNDP و با مدیریت آنها به مصرف رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات اختیار مصرف این کمک ها را از طریق خود نداشته است. به گونه ای اجمال می توان یادآوری کرد که یک بخش از این کمک ها به معاش کارمندان بین المللی که از طریق UNDP بخاطر پروژه انتخابات استخدام شده مصرف گردیده و مقداری دیگری که در بخش های عملیاتی انتخابات از جانب آنها اختصاص داده شده بود نیز با مدیریت خود آنها به مصرف رسیده است و حتی گزارش مقدار و چگونگی مصرف آن به شکل رسمی با کمیسیون مستقل انتخابات شریک نشده است. مجموع مصارف انتخابات ریاست جمهوری سال1398 که از بودجه ملی با مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات هزینه شده است مبلغ 29.5 ملیون دالر میباشد که جزیات آن در جدول ضمیمه این اعلامیه وضاحت دارد.
دوم: کمیسیون در سطوح مختلف مرکز و ولایات اصلاحات سازمانی بوجود آورده و توانسته است که کادر های تحصیل یافته و باتجربه را جذب نماید و در دارالانشای کمیسیون یک ظرفیت عالی کاری به وجود آمده است. تمام فرایند انتخابات 1398، توسط کارمندان دارالانشای کمیسیون مدیریت و اجرائی گردید که نشان دهنده ظرفیت و توانایی کارمندان این اداره میباشد.

سوم: استفاده از تکنالوژی بایومتریک و اتخاذ تدابیر ضد تقلب در انتخابات 1398، استفاده از فهرست رأی دهندگان به شکل کاغذی و الکترونیکی، به کارگیری فورم نتایج الکترنیکی، سیستم جمع بندی نتایج، سیستم پی گیری مواد حساس انتخاباتی از شروع بسته بندی تا سطح ولایت، ولسوالی، مرکز و محل رأی دهی و برگشت آن از موارد مهم اند که تقلبات انتخاباتی را به حد اقل کاهش داد و در نتیجه از مجموع ارقام ارایه شده 1 میلیون و 823 هزار و 948 رأی واقعی تثبیت گردید که اینگونه تصفیه کاری در انتحابات های افغانستان بی سابقه میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات افتخار دارد که انتخابات ریاست جمهوری 1398 را موفقانه برگزار نموده و نتایج ابتدائی و نهایی انتخابات را اعلان نموده است. اکنون نیز، تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی خویش را برای برگزاری انتخابات های بعدی اتخاذ نموده است.

چهارم: کمیسیون مستقل انتخابات همیشه متعهد به اصول شفافیت، حسابی دهی و گزارش دهی بوده است که مراحل مختلف عملیات انتخاتی را در زمان آن با شرکای انتخاباتی، نهاد های مشاهد و مردم افغانستان درمیان گذاشته است، چنانچه در انتخابات 1398، تمام فرایند انتخابات از طریق رسانه های جمعی با مردم افغانستان شریک گردید. همچنان هر شهروند و هر نهاد که خواهان اطلاعات باشند مطابق قانون در اختیار شان قرار خواهد گرفت.

پنجم: کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز سپاس از نیروهای امنیتی کشور بخاطر تأمین امنیت پروسه انتخابات، لازم به تذکر میداند که اکثریت قاطع مراکز رأی دهی که تامین امنیت شده بود فعال بوده ودر آنها رای واقعی مردم استعمال گردید. به توانایی، فدا کاری و تعهد نیروهای قهرمان امنیتی افتخار می نمایم.

کمیسیون مستقل انتخابات، نیز باورمند است که با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور چالش ها و مشکلات متعددی فرا راه برگزاری انتخابات سالم و شفاف قرار دارد. اما؛ کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات های سالم، شفاف و عادلانه متعهد می¬باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط