کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش نموده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد.

این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برنامه درس های آموخته شده از انتخابات را برگزار و باتوجه به تجارب کسب شده از انتخابات های 1397 و 1398 و مکلفیت های قانونی خویش طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات را آماده ساخته است.

کمیسیون مستقل انتخابات، به منظور برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولسوالی ها و شاروالی های شهرهای بزرگ قبلاً ابراز آمادگی نموده و پلان عملیاتی و طرح بودجه مورد ضرورت را به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تهیه بودجه لازم و تأمین امنیت روند انتخابات های مذکور رسماً ارسال نموده بود.

اعضاء و رئیس دارالانشای کمیسیون، با حضور مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین محترم مقام عالی ریاست جمهوری در نشست مشترک که به تاریخ 28 جدی 1399 دایر گردیده بود خلاصه پلان های برگزاری انتخابات های مذکور را در سال 1400 برگزار گردد، مطرح نموده و خواهان آن شد تا زمینه برگزاری این انتخابات ها فراهم گردد.

مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع گزارش و پلان های برگزاری انتخابات، از برگزاری انتخابات در وقت پیش بینی شده استقبال نموده و حمایت همه جانبه شان را اعلام نمود، ضمناً به نهادهای مربوطه هدایت صادر نمودند تا به منظور اتخاذ آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات با کمیسیون همکاری های لازم انجام دهند.

کمیسیون مستقل انتخابات ضمن قدردانی از استقبال و حمایت های همه جانبه مقام عالی ریاست جمهوری، به مردم شریف افغانستان و سایر جوانب ذیدخل اعلام میدارد که کمیسیون بصورت جدی کارهای خویش را برای برگزاری موفقانه انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و شاروالی های شهرهای بزرگ آغاز نموده است. کمیسیون به وقت معینه مطابق احکام قانون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را اعلان خواهد نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط