با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که آقای یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون

محترم شهید یوسف رشید از کادر های شناخته شده انتخاباتی در سطح ملی و بین المللی بوده، همیشه کمیسیون مستقل انتخابات را در بخش مشورتی، نظارتی و حمایتی همکاری نموده است.

کمیسیون مستقل انتخابات احسان مند همکاری های مرحوم رشید بوده، نبود موصوف را یک خلا و ضایعه جبران ناپذیر به کشور و جامعه جهانی بخصوص خانواده انتخاباتی میداند.

هیات رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات از این حادثه متاثر و اندوهگین بوده، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به فامیل محترم، اقارب، دوستان موصوف و خانواده بزرگ انتخاباتی تقدیم داشته، برای آقای رشید غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از الله جل جلاله استدعا دارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط