کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری تمام انتخابات های مشخص شده در قانون اساسی را به عهده دارد. انتخابات یک پروسه بزرگ ملی است که برگزاری موفقانه آن مستلزم همکاری همه جانبه و فراهم ساختن زمینه مناسب از جانب حکومت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد.

کمیسیون، بعد از برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری 1398، درس‌های آموخته شده از این انتخابات را تدوین نموده تا به اساس تجارب کسب شده، روند برگزاری انتخابات های بعدی بهتر تنظیم و مدیریت گردد.
از سوی دیگر برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شاورالی ها و مجالس شاروالی مورد غور و بررسی قرارگرفت که بعد از بررسی¬های تخنیکی و عملیاتی، آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات شاروالی‌ها در سال 1400 خورشیدی اتخاذ گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 16 اسد 1399، طرح برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را به طور رسمی با مقام عالی ریاست جمهوری شریک نمود که در آن، 31 ثور سال 1400 خورشیدی منحیث تاریخ برگزاری انتخابات پیش بینی گردیده بود. کمیسیون به تاریخ 21 سنبله 1399، مکتوب تعقیبی نیز به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده است. به تعقیب مکتوب¬های قبلی، اخیرا به تاریخ 3 قوس 1399، طرح و پلان عملیاتی انتخابات ولسی جرگه غزنی، شوراهای ولایتی و تعدادی از شاروالی¬ها را به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نموده است که در این طرح و پلان عملیاتی، برگزاری انتخابات های مذکور به خزان 1400، تنظیم شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات تمام آمادگی‌های تخنیکی و عملیاتی خویش برای برگزاری انتخابات-های ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی و تعدادی از شاروالی¬ها در خزان 1400، خورشیدی را گرفته است. همچنان سند پروژه حمایت از انتخابات با دفتر معاونیت ملل متحد و یو ان دی پی را امضا نمود.

ارزیابی مجدد مراکز رأی دهی، اصلاح فهرست رأی دهندگان، ثبت نام تقویتی رأی دهندگان، از مهمترین موضوعاتی است که قبل از برنامه های عملیاتی انتخابات های ذکر شده توسط کمیسیون اجرا خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در کنار آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شاروالی‌ها، نشست‌های دوامدار آگاهی‌دهی انتخاباتی و اعتمازسازی را در 34 ولایت کشور برگزار نموده و همچنان طرح اصلاحی قانون انتخابات را نیز نهایی کرده است که بزودی با وزارت محترم عدلیه، شورای ملی و سایر جوانب ذیدخل شریک می¬گردد.

کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان مصمم است که تمام مسائل انتخاباتی را با جوانب ذیدخل در میان گذاشته نظریات و دیدگاه های نهادهای ذیدخل داخلی و حامیان بین المللی را دریافت نموده و با بررسی همه جانبه فرایند انتخابات‌های پیش رو را به پیش ببرد.

از حکومت افغانستان توقع داریم تا با فراهم نمودن بودجه و تأمین امنیت، زمینه برگزاری انتخابات های مذکور را مهیا نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط