رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق قانون انتخابات مرکب از هفت نفر عضو می‏باشد؛ اما متأسفانه بنابر دلایلی، یکی از اعضای این کمیسیون عضویت خویش را در این کمیسیون از دست داده و فعلاً کرسی وی خالی می‏باشد. برمبنای ماده 16 قانون انتخابات در صورت استعفا، عزل و یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در خلال یک هفته عضو و یا اعضای جدید کمیسیون را معرفی می نماید.

طوریکه ملت شریف افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه های کشور می¬دانند، انتخابات به عنوان پروسه بزرگ ملی نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و آمادگی¬های لازم قبل از انتخابات می¬باشد. از آنجایکه ما در یک برهۀ حساس قرار داریم، این آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پیش رو باید هرچه سریع¬تر روی دست گرفته شود تا زمینه برای برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی¬ها در زمان آن مساعد گردد. اما در نبود یک عضو، موضوع انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت اداری کمیسیون در حالت ابهام و بلاتکلیفی قرار می‏گیرد که این مسئله بدون تردید بر روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در تاریخ معیینه آن تأثیرات جدی را وارد می‏سازد.

از آنجایکه از کناره گیری یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از یکماه گذشته و تا هنوز عضو جدید معرفی نگردیده است علاوتا به خاطر اینکه روند آمادگی¬ها برای برگزاری انتخابات آینده به صورت منظم تر به پیش برده شود، کمیسیون مستقل انتخابات ضمن ابراز نگرانی جدی خویش از به تأخیر افتادن معرفی عضو بعدی، از ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان مُصِرّانه می¬طلبد تا مطابق قانون به زودترین فرصت ممکن عضو جدید کمیسیون را معرفی نمایند و در عین زمان از نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواهشمندیم این روند را از هر طریق ممکن قانونی تسریع بخشند، تا کمیسیون بصورت منظم بتواند آمادگی های لازم را برای برگزاری انتخابات پیش رو بدون تأخیر اتخاذ نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط