انتخابات به ‌مثابۀ یک‌‌ روند سراسری، مستلزم حمایت و همکاری گسترده نهادهای دولتی و غیردولتی بوده و مطابق ماده نهم قانون انتخابات تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی مکلف ‏اند که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری لازم نمایند. همکاری مؤثر و مثمر زمانی بوجود می‏آید که هماهنگی‏های لازم و تشریک مساعی در زمینه وجود داشته باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات به منظور ایجاد همکاری و هماهنگی‏های لازم و تشریک مساعی با نهادهای دولتی و غیردولتی، همواره تلاش نموده است. اخیراً تصمیم بر آن شد تا سه نفر از اعضای محترم کمیسیون به عنوان نمایندگان این کمیسیون در زمینه هماهنگی‏ بیشتر در امر همکاری نهادهای ذیدخل در روند انتخابات و تشریک مساعی با نهادهای دولتی، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط به انتخابات،  از جانب کمیسیون انتخاب گردند.

بنابراین محترم معاذالله دولتی، برای زمینه سازی همکاری و تشریک مساعی با احزاب سیاسی، محترم پوهنمل ملیحه حسن به منظور فراهم نمودن زمینه همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی با نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و محترم پوهندوی دکتور رفیع الله بیدار، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با نهادهای دولتی، در کنار سایر وظایف خویش مسئولیت این امور را نیز به عهده دارند.

 از تمام نهادهای محترم فوق الذکر تقاضامندیم که لطف نموده به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری‏های‏ لازم در روند انتخابات، در صورت نیاز با اعضای محترم کمیسیون که در فوق به عنوان نمایندگان این کمیسیون به شما معرفی گردیدنده‏اند، تماس گرفته و حل مطلب نمایند.

  1. محترم معاذالله دولتی برای زمینه سازی همکاری و تشریک مساعی با احزاب سیاسی:

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. محترم پوهنمل ملیحه حسن به منظور فراهم نمودن زمینه همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی با نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات:

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. محترم پوهندوی دکتور رفیع الله بیدار، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با نهادهای دولتی:

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط