اخیراً محترم تادامیچی یماموتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارشی از اوضاع افغانستان را به شورای امنیت آن سازمان ارائه نمودند که در رابطه به برگزاری انتخابات آینده نیز سخنانی داشتند، اما عده ای از رسانه های صوتی و تصویری با سوء برداشت از سخنان ایشان مشکلات در برگزاری انتخابات آینده را ناشی از کم ظرفیتی و عدم استقلالیت در کمیسیون مستقل انتخابات تعبیر نمودند.

این در حالی است که موصوف در بیانیۀ خویش که متن کامل آن در اختیار کمیسیون قرار گرفته است، در مورد پیشرفت های ناکافی و دلایل برکناری رییس کمیسیون اشاراتی داشته، ضمناً از طرح جامع که کمیسیون مستقل انتخابات برای پروسۀ ثبت نام آینده که به تاریخ ۶ دسامبر ۱۳۹۶ به حکومت افغانستان ارائه نموده استقبال نموده و اذعان داشته اند که در صورت عملی شدن این طرح برای بار نخست رأی دهندگان به یک مرکز مشخص رأی دهی وصل میشوند و این کار به گونۀ چشمگیری جلو تقلبات انتخاباتی را در آینده خواهد گرفت.

هکذا، موصوف از همکاری و حمایت تیم تخنیکی سازمان ملل متحد با کمیسیون سخن گفته و نیز در راستای تقویت مشارکت زنان در انتخابات آینده از کار های که انجام شده نام برده است.

کمیسیون مستقل انتخابات همواره از رسانه های محترم خواستار همکاری با این نهاد ملی گردیده و از آنعده رسانه های محترم که با عدم دقت به نشر اخبار غیر واقعی اذهان عامه را مغشوش نموده و آنهم لطمه زدن به اعتبار یک نهاد مهم ملی میپردازند، یکبار دیگر مصرانه تقاضا مینماید که اصل امانت داری را در نشر اخبار و گزارشات خویش جداً رعایت نمایند. نشر اخبار غیر واقعی از اعتبار رسانه ها میکاهد.

برای اطمینان هر چه بیشتر هموطنان عزیز ترجمۀ صحبت های آقای تادامیچی یماموتو در مورد انتخابات ذیلاً ارائه میگردد:

موضوع مهم دیگر، برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده است، که به تعقیب آن انتخابات ریاست جمهوری باید در ماه اپریل ۲۰۱۹ برگزار گردد. برگزاری انتخابات بروقت، معتبر، و قابل قبول یک اصل اجتناب ناپذیر برای بقاء حاکمیت قانون اساسی، و باور عامه بر سیستم حکومتداری منتخب می باشد. باید صریحاً اظهار نمایم که، آمادگی های انتخابات که تا حال صورت گرفته است، ناکافی بوده. و همین پیشرفت های ناکافی و انتقادات شدید از جانب جوانب ذیدخل انتخاباتی منجر به آن گردیده که کمیسیون مستقل انتخابات با اکثریت آراء رئیس این کمیسیون را از وظیفه اش برکنار نماید. در این مرحله کمیسیون مستقل انتخابات باید گام های لازم را برداشته و دستآوردهای ملموس در زمینه آمادگی های انتخاباتی داشته باشد، تا بتواند از این راه اعتماد از دست رفته این کمیسیون را دوباره احیاء نماید.

یک نکته مثبت در این عرصه، عبارت از اعلان نمودن چگونگی برگزاری روند ثبت نام رأی دهندگان میباشد، که کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۶ دسمبر ۱۳۹۶ طرح اش را در این ارتباط اعلان نمود. در صورتیکه این روند طبق پلان عملی شود، در نتیجه آن برای نخستین بار یک لست جامع ثبت نام رأی دهندگان که رأی دهندگان را به محلات رأی دهی مشخص وصل میکند، بوجود خواهد آمد.

این کار بطور چشمگیر تقلب های انتخاباتی را کاهش خواهد داد، چون از توزیع اوراق رأی دهی اضافی که در سابق توزیع می گردید، جلوگیری خواهد نمود. تیم حمایت تخنیکی ملل متحد از نزدیک با کمیسیون مستقل انتخابات در عرصۀ طرح عملیاتی ثبت نام رأی دهندگان کار میکند، و کمیسیون مستقل انتخابات را در تطبیق آن کمک خواهد نمود؛ گرچند در نهایت این یک روندی است که باید مالکیت و رهبری آن را ادارات دولتی افغانستان بدوش داشته باشند. همچنین باید از اهمیت امنیت منحیث یک عامل با نقش تعیین کننده یادآوری کرد، که برای برگزاری یک انتخابات معتبر و همه شمول خیلی ها مهم می باشد. و دولت افغانستان باید یک پلان جامع امنیتی را برای این روند سرنوشت ساز دیموکراتیک طرح و تطبیق نماید.

یوناما تلاش هایش را برای بهبود و تقویت بخشیدن نقش و اشتراک زنان در روندهای سیاسی کشور ادامه میدهد. در این اواخر، ما ۱۳  جلسات بحث ها و گفتمان های را در سراسر کشور برگزار نمودیم، جائیکه زنان مشکلات شان را بیان نمودند، که فساد، معضلات، و نورم های محافظه کار فرهنگی چگونه موانع را در برابر اشتراک آنها منحیث رأی دهندگان یا کاندیدان ایجاد نموده بودند. با توجه به این تجارب، زنان پیشنهادات عملی را مطرح نمودند، که چگونه میتوان مشارکت قوی زنان در انتخابات ۲۰۱۸ و بعد از آن را تقویت و تحکیم نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط