کمیسیون مستقل انتخابات به اساس یافته های خویش از جریان جمع بندی نتایج، تجزیه و تحلیل معلومات بایومتریک، مطابق احکام قانون، لایحه و طرزالعمل مربوطه تصمیم اتخاذ نمود تا برخی از محلات رایدهی تفتیش و بازشماری گردد.

روند تفتیش و بازشماری آراء در 27 ولایت به شکل نورمال آن تکمیل گردید. اما؛ در هفت ولایت کشور هر یک تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی روند تفتیش و بازشماری آراء آغاز نگردید. از 18 عقرب1398 تا اکنون دفاتر ولایتی کمیسیون در هفت ولایت بسته باقیماند، کمیسیون در این مدت چندین بار با نمایندگان با صلاحیت ستادهای انتخاباتی بویژه ستاد محترم ثبات و همگرایی جلسه داشته و موضوعات مورد تردید آنها را چندین بار تشریح و توضیح دادند، همین طور برای سایر جوانب ذیدخل توضیح داده شد.

کمیسیون جلسه معلوماتی را با حضورداشت نمایندگان کاندیدان، احزاب سیاسی، نهادهای بین المللی، رسانه ها و سایر جوانب ذیدخل برگزار نمود که در این جلسه بازهم بصورت مشرح موضوعات مطرح گردید. همچنان کمیسیون محترم شکایات انتخابات به تاریخ 22 قوس1398، جلسه مشورتی مشابه را دایر نمود که کمیسیون مستقل انتخابات نهایت قدردانی می نماید.

اینک که ستاد محترم ثبات و همگرایی به رهبری محترم داکتر صاحب عبدالله عبدالله تصمیم گرفته اند تا روند تفتیش و بازشماری آراء در هفت ولایت ذکر شده را همکاری کنند، یک گام مثبت تلقی می گردد و امیدواری ها را برای رعایت قانون، لوایح و طرزالعمل ها و از همه مهمتر درنظرداشتن استقلالیت کمیسیون از جانب کاندیدان محترم و حامیان شان بیشتر از پیش می سازد.

کمیسیون مستقل انتخابات، فردا یکشنبه 24 قوس 1398، روند تفتیش و بازشماری آرای هفت ولایت باقی مانده را آغاز می‌نماید. از تمام ناظرین کاندیدان محترم و مشاهدین نهادها، توقع جدی می‌رود که ضمن نظارت از روند تفتیش و بازشماری، اصول رفتار ناظرین و مشاهدین را رعایت نموده و جهت تکمیل روند همکاری داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون با بیطرفی کامل و مطابق احکام قانون وظایف خویش را به پیش برده و مصمم و متعهد است تا من بعد نیز در روشنی احکام قانون، لوایح، طرزالعمل‌ها و با استقلالیت کامل عمل نموده و با تأمین شفافیت نتایج انتخابات را اعلان نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط