کمیسیون مستقل انتخابات، گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز را یکی از حقوق اساسی شهروندان کشور دانسته و برای نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک مهم می‌پندارد. این نهاد بر اساس قانون، مسوولیت برگزاری انتخابات را در سراسر کشور داشته و متعهد به حفاظت از آراء مردم و رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های است که در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است.

کمیسیون با درک مسوولیت  وظیفوی خود، همواره حاضر به ارایه پاسخ به اعتراض‌های قانونی و مبتنی بر شواهد و مدارک معتبر بوده و خود را در برابر مردم و قانون پاسخگو می‌داند. از این‌رو، کمیسیون مستقل انتخابات، از همه‌ی اعتراض‌ کنندگانی که صدای اعتراضی شان ‌را به‌ شکل مسالمت‌ آمیز به سمع این نهاد رسانیدند، تشکری نموده و در پاسخ به خواست‌های آنان، موارد آتی را یادآوری می‌نماید: 

  1. کمیسیون مستقل انتخابات، بر مبنای قانون و اصل استقلالیت، از آرای مردم حفاظت کرده و تحت هیچ شرایطی حق دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروها و یا نهادی نداده و نمی‌دهد.
  2. کمیسیون تمامی فرایندهای انتخاباتی را مطابق قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل‌های مصوب کمیسیون به پیش می‌برد.
  3. کمیسیون به تمام جوانب ذیدخل، به ویژه کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که تنها به آرای که اساس بایومتریکی داشته باشد، اعتبار می‌دهد.

همچنان، کمیسیون یک‌بار دیگر اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان را ارج نهاده و از حوصله مندی و پیگیری مسایل انتخاباتی، نهایت سپاس‌گزار است، همچنان کمیسیون از تمام جوانب ذیدخل، سیاسیون کشور و بویژه کاندیدان محترم ریاست جمهوری می‌خواهد که در امر بازشماری و تفتیش هفت ولایت باقی مانده همکاری نموده و بگذارند تا کمیسیون  مکلفیت های قانونی خویش را مطابق با احکام قانون و طرزالعمل‌های مصوب به انجام برساند. به همین ترتیب، کمیسیون از تمامی شهروندان کشور می‌خواهد تا به منظور اعلان نتایج انتخابات در پهلوی اینکه  صبر و شکیبایی، به خرچ میدهند، کمیسیون را همکاری نمایند تا بتوانیم روند تفتیش و بازشماری آراء را به اتمام رسانیده و نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان هر چه زودتر اعلان گردد. 

قابل ذکر است که ماده ۸۶ قانون انتخابات، کمیسیون را مکلف ساخته است تا "در صورت موجودیت شکایت مؤجه یا علایم مشهود مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق های حاوی ورق رای، صندوق های مذکور را قرنطین و در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و نماینده های کاندیدان بررسی نماید." بنابراین، کمیسیون نمیتواند قبل از انجام بررسی ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط