خدمت آنعده افرادیکه در روز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398، منحیث کارمند در مراکز و محلات رای دهی ولایت کابل، ایفاء وظیفه نموده اند، رسانیده میشود؛ روند پرداخت معاشات کارمندان متذکره، از سوی ریاست امور انتخابات ولایت کابل آغاز گردیده، طبق تقسیم اوقات معینه، به تفکیک نواحی و ولسوالی کابل، در مورد زمان، مکان، و چگونگی دریافت معاشات شان، به آنها اطلاع داده خواهد شد.

اندازه معاشات قابل تادیه برای کارمندان مراکز و محلات:
1- مدیر مرکز: 11،860- افغانی؛
2- رئیس محل: 7،940- افغانی؛
3- مامور بایومتریک: 7،940- افغانی؛
4- مامور تثبیت هویت: 3،000- افغانی؛
5- توزیع کننده ورق رای/تطبیق کننده رنگ انگشت:3،000- افغانی؛
6- کنترول کننده صندوق رای: 3،000- افغانی؛
7- کنترول کننده قطار محل: 3،000- افغانی؛
8- کنترول کننده قطار مرکز: 3،000- افغانی؛

یادداشت:
در مراکزی که اجناس کاربردی روز انتخابات، از نزد کارمندان مربوطه مفقود شده باشند، به اندازه قیمت اجناس مفقود شده، از مجموع معاش کارمندان وضع می‌گردد.
قیم اجناس کاربردی روز انتخابات:
1- دستگاه بایومتریک: 47،679- افغانی؛
2-پرنتر استیکر: 4،758- افغانی؛
3- پاور بانک: 3،460- افغانی؛
4- مموری کارت: 770- افغانی؛
5- میز پلاستیکی: 963- افغانی؛
6-چوکی پلاستیکی: 320- افغانی؛
7- سه ساکتۀ برق: 1،000- افغانی؛
8- کیبل پاور بانک: 502- افغانی؛

توجه:

معاشات آنعده افرادیکه منحیث کارمند مراکز و محلات رای دهی استخدام و آموزش دیده بودند، اما در روز انتخابات، مراکز متعلقۀ شان، بنا بر تهدیدات بلند امنیتی باز نگردیده و آنها در آنجا تشریف فرما نشده اند، طبق هدایت و فیصله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات.، پرداخت خواهد شد.

در صورت بروز مشکل و داشتن سوال، به شماره ‌های تماس ذیل به تماس شوید:

0793222224، 0788180003 و 0708102884
کابل، افغانستان.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط