کمیسیون مستقل انتخابات برای تأمین شفافیت و حفاظت از آرای واقعی مردم و بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، در 8329 محل که به نحوی مشکلات تثبیت گردیده بود؛ فیصله تفتیش و بازشماری آنرا صادر نمود. هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نا معتبر در سطح محلاتِ است که بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشته است.

تفتیش و بازشماری آراء در 18 عقرب آغاز گردید. اما در جریان عملیات تفتیش و بازشماری، بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی و پاسخگوی کمیسیون نسبت به اعتراضات آنها، در حدود چهار روز متوقف گردید. بعد از گفتگو و جلسات تخنیکی با نمایندگان ستادها مجدداً آغاز گردید که تا اکنون روند تفتیش و بازشماری آراء در 24  ولایت تکمیل گردیده است. در 3 ولایت به شکل نارمل جریان دارد و متأسفانه در 7 ولایت بنا بر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی هنوز آغاز نشده است. 

مواد 23 ولایت به مرکز مواصلت ورزیده است که پروسه انتیک و اسکن فورمه های نتایج آن در مرکز ملی جمع بندی نتایج جریان دارد. مواد متباقی ولایات که روند تفتیش و بازشماری خاتمه یافته است نیز بزودی مواصلت خواهد ورزید. 

کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، ماده نهم لایحه جمع بندی آراء و جزء 11 ماده نهم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آراء طی فیصله نامه شماره 105 خویش به تعداد 2423 محل را به تفتیش  و بازشماری ویژه راجع ساخت. اکنون؛ از ولایات که مواد تفتیش و بازشماری آن به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده است از 2423 محل، به تعداد 1190 محل نتیجه تفتیش و بازشماری با گزارش ویژه آن مواصلت ورزیده است. اعضای کمیسیون بعد از بررسی گزارش‌ها و چیک لست تفتیش در مورد ۱۱۷۹ محل آن به این فیصله رسیدند که آرای آن غیر معتبر است. 

همان‌طوری که بارها اعلان گردید در نزد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، آرای معتبر است که اساس بایومتریکی داشته باشد. تثبیت آرای معتبر و نا  معتبر بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های مربوطه صورت می‌گیرد. به مردم افغانستان و تمام جوانب ذیدخل اطمینان می‌دهیم که در روند کاری و تصمیم گیری کمیسیون هیچگونه علایق و سلایق جانبدارانه وجود ندارد. بل؛ معیار قانون، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون می‌باشد. 

کمیسیون مستقل انتخابات، همیشه به تمام مردم افغانستان پاسخگو بوده است. دیدگاه و نظریات جوانب ذیدخل و ستادهای انتخاباتی را همیشه شنیده است و در روشنای قوانین و طرزالعمل ها در نظر گرفته است. حالاهم هر ستاد انتخاباتی که اعتراض دارد؛ دروازه کمیسیون بروی آن باز بوده و اگر قناعت شان فراهم نشد؛ مطابق قانون انتخابات، می‌توانند اعتراض‌ها و شکایات خویش را در مرجع مربوطه آن ثبت نمایند.

 

در اخیر یکبار دیگر از تمام نیروهای قهرمان امنیتی و تمام جوانب ذیدخل که صادقانه همکار کمیسیون هستند قدردانی می‌نماییم. همچنان از تمام ستادهای انتخاباتی می‌خواهیم که اجازه دهند تا کمیسیون مستقل انتخابات، کار خویش را مطابق قانون انجام دهد و با اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری 1398، به انتظار مردم افغانستان پایان داده

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط