اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای که همیشه همکار خوب کمیسیون بوده اند و ملت بزرگ افغانستان !
السلام و علیکم و رحمت الله و برکاه

کمیسیون مستقل انتخابات در جریان جمع بندی نتایج ابتدائی انتخابات 6 میزان 1398 قرار دارد، یکی از مراحل مهمِ فرایند جمع بندی نتایج ابتدائی؛ تشخیص آرای پاک از آرای تقلبی است. کمیسیون بدین منظور، آن عده از محلات را که مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل های مصوب این نهاد مشکل داشته اند را به تفتیش و بازشماری راجع ساخته است تا آرای واقعی مردم که یک امانت است تشخیص و آرای تقلبی جدا و باطل شود.

کمیسیون از دو هفته قبل تمام آمادگی های خویش را جهت تطبیق هرچه بهتر روند بازشماری و تفتیش در 34 ولایت اتخاذ نموده بود. آموزش کارمندان به شکل درست آن صورت گرفت، وسایل و امکانات تخنیکی برای 34 ولایت فراهم شد. به تمام جوانب ذیدخل اطلاع رسانی به موقع صورت گرفت، ناظرین کاندیدان و مشاهدین در مرکز و ولایات به شکل آموزشی راهنمایی شدند و برای اطمینان بیشتر در تمام ولایات هیئت تخنیکی از جانب دفتر مرکزی فرستاده شد.

روند تفتیش و بازشماری آرا از تاریخ 18 عقرب تا امروز در 20 بیست ولایت آغاز شده است که تا یک ولایت بادغیس ختم گردیده و در 14 ولایت دیگر بنا به گزارش های دفاتر ولایتی کمیسیون، برخی از ستاد های انتخاباتی نسبت به آغاز روند تفتیش و بازشماری اعتراض نموده اند.

کمیسیون به منظور تأمین شفافیت و جدا سازی آرای معتبر از آرای غیر معتبر تمام معلومات مرکز ملی جمع نتایج را با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی مقایسه نمود و بعد با معلومات بایومتریکی رأی دهندگان که شرکت درمالوگ تجزیه و تحلیل کرده بود مورد مطابقت قرار داد. بنابرین از مجموع 29586 بیست و نه هزار و پنجصد و هشتاد شش محل رأی دهی که برای روز انتخابات در نظر گرفته شده بود 26580 بیست و شش هزار و پنجصد هشتاد محل آن باز و 3006 محل آن بسته بود. از میان محلات باز که فورم نتایج شان در مراکز جمع نتایج مواصلت ورزیده و با معلومات بایومتریکی مطابقت داده شده است به تعداد 8255 محل با توجه به لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشتند که کمیسیون با دقت کامل و رعایت احکام قانون، لوایح و طرزالعمل ها جهت تشخیص آرای معتبر از نا معتبر، مطابق فیصله نامه های 104، 105 به تفتیش و بازشماری راجع نموده است.

برای اطمینان بیشتر مردم افغانستان و تمام جوانب ذیدخل، یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که تنها آرای که اساس بایومتریکی داشته باشد و مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها درست باشد معتبر است. تعدادی از ستادهای انتخاباتی از معتبر قرار گرفتن آرای بدون معلومات بایومتریک ابراز نگرانی شدید کرده اند. ما نگرانی آنها را درک می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که به فیصله های کمیسیون توجه عمیق داشته باشند. بویژه در مورد 2423 محل که به اساس فیصله نامه شماره 105، به تفتیش و بازشماری ویژه راجع شده است. کمیسیون بر مبنای احکام مواد 86 قانون انتخابات و ماده 9 لایحه جمع بندی آرا و جزء 11 ماده 9 لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، مکلف است تا صندوق های که علایم مشهود تقلب بر آن وجود دارد را مورد بررسی(تفتیش و بازشماری) قرار دهد تا باید شواهد و مدارک دیگر نیز وجود داشته باشد که بررسی، تفتیش و بازشماری آراء این شواهد و مدارک کافی را غرض تصمیم گیری در اختیار کمیسیون خواهد گذاشت. بنابرین؛ تا ختم تفتیش و بازشماری آرا و بحث و تصمیم گیری کمیسیون بالای هر محل آن، زود است که در مورد معتبر شمردن و یا باطل کردن آن قضاوت کرد. ما بعد از دریافت گزارش های تفتیش و بازشماری این موارد، مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل ها در مورد اعتبار و یا ابطال آن، تصمیم می‌گریم و به مردم افغانستان و کاندیدان به وقت و زمانش اعلان می‌شود.
کمیسیون مصمم است که تمام افراد و کارمندان را که در روز رأی دهی مرتکب تخطی و تخلف شده اند و یا خلاف قانون عمل کرده اند به کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی معرفی نماید. تحقیقات کمیسیون در حال تکمیل شدن است. با اکمال آن تمام این افراد را رسما به مرجع مربوطه معرفی می‌نمایم.

کمیسیون مستقل انتخابات، همواره در رعایت تقویم انتخاباتی تلاش نهایی نموده است. اما؛ متأسفانه عوامل متعدد سبب شد که نتایج ابتدای در زمان تعیین شده آن اعلان نشود. مشکلات پوشش مخابراتی در روز انتخابات، عدم انتقال معلومات بایومتریکی از دستگاه ها به سرور در وقت معین آن، ختم جواز یا سرتفکت سرور درملوگ، اعتراضات و بسته کردن محل کاری توسط تعداد از ناظرین کاندیدان، دیر رسیدن معلومات تجزیه و تحلیل شده رأی دهندگان از شرکت درملوگ و.... همه سبب شد که نتایج ابتدائی به تعویق افتد. اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدائی به 23 عقرب اعلان نشود.

کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که در تمام فرایند باقی مانده با بی طرفی و شفافیت کامل فعالیت های انتخاباتی را انجام دهد. از کاندیدان محترم و از تمام جوانب ذیدخل توقع جدی داریم که کمیسیون را مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل ها همکاری کنند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط