خانم رحیمه ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی پیرامون پیشرفت‌های کمیسیون در مرکز رسانه‌های این نهاد معلومات داده افزود: " پروسس نتایج در هردو مرکز ( مرکز ملی جمع‌بندی نتایج فزیکی و مرکز بررسی نتایج دیجیتلی) پایان یافته است."

خانم ظریفی گفت: "اطلاعات بایومتریکی تمام دستگاه‌های بایومتریک که در حدود یک میلیون و 9 صد و 32 هزارو 673 می‌شود جهت تصفیه و تجزیه به سرور انتقال گردیده است.

همچنان خانم ظریفی گفت: کار روی کارت‌های حافظه و دستگاه‌های مفقود شده، مقایسه معلومات هردو مرکز، زمان اعلان نتایج ابتدایی، اعلان نتایج تحقیق هیأت در مورد شکستن مُهر و لاک  و باز شماری آرای در ولایات  جریان دارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط