کمیسیون مستقل انتخابات بعد از نهایی سازی روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ درعرصه های مختلف به فعالیت های خویش بصورت منسجم ادامه داد از جمله با درک مسئولیت وظیفوی و مکلفیت قانونی خویش تصمیم اتخاذ نمود تا روی طرح تعدیل قانون انتخابات بصورت مسلکی کار نماید. بدین منظور کمیته ه‏ای را تحت رهبری ریاست حقوق کمیسیون ایجاد نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات، تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی خویش را جهت برگزاری انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و تعدادی از شاروالی های شهرهای بزرگ اتخاذ نموده است. با تهیه بودجه از جانب حکومت افغانستان عملا فعالیت ها و برنامه های عملیاتی کمیسیون آغاز می¬گردد. همچنان کمیسیون طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه نموده و برای نظرخواهی عموم مردم در ویب سایت کمیسیون برای مدت یک ماه قرار خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش نموده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد.

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که آقای یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون

کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری تمام انتخابات های مشخص شده در قانون اساسی را به عهده دارد. انتخابات یک پروسه بزرگ ملی است که برگزاری موفقانه آن مستلزم همکاری همه جانبه و فراهم ساختن زمینه مناسب از جانب حکومت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط