کمیسیون مستقل انتخابات بعد از نهایی سازی روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ درعرصه های مختلف به فعالیت های خویش بصورت منسجم ادامه داد از جمله با درک مسئولیت وظیفوی و مکلفیت قانونی خویش تصمیم اتخاذ نمود تا روی طرح تعدیل قانون انتخابات بصورت مسلکی کار نماید. بدین منظور کمیته ه‏ای را تحت رهبری ریاست حقوق کمیسیون ایجاد نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات، تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی خویش را جهت برگزاری انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و تعدادی از شاروالی های شهرهای بزرگ اتخاذ نموده است. با تهیه بودجه از جانب حکومت افغانستان عملا فعالیت ها و برنامه های عملیاتی کمیسیون آغاز می¬گردد. همچنان کمیسیون طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه نموده و برای نظرخواهی عموم مردم در ویب سایت کمیسیون برای مدت یک ماه قرار خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش نموده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد.

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که آقای یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط