نشست ماهوار جندر تحت ریاست خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر در مقر این نهاد برگزار شد.

اعضای رهبری کمیسیون با رؤسا و رهبری دارالانشای این نهاد نشستی را تحت رهبری سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون برگزار کردند.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور و معاونین شان در قصر گل‌خانه ارگ دیدار کردند.

اعضای نهاد اجتماعی اتحاد جوانان کارکرد و فعالیت آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر نموده و ایشان را در ماموریت انتخاباتی اش موفق دانست.

برنامۀ آموزشی پنج روزه تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد موفقانه به پایان رسید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط