هئیت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) نشست ملی را جهت مشوره و نظر خواهی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف قانون انتخابات، با نمایندگان نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل، در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

هئیت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی)، جهت تسریع و تطبیق هرچه بهتر پلان ها و طرح های انتخابات های پیشرو نشست مشترکی را برگزار کردند.

آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، با گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP) ، در دفترکاری‌اش دیدار کرد.

نشست ماهوار جندر تحت ریاست خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر در مقر این نهاد برگزار شد.

اعضای رهبری کمیسیون با رؤسا و رهبری دارالانشای این نهاد نشستی را تحت رهبری سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون برگزار کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط