هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون برگزاری انتخابات های پیشرو برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست سیدعصمت لله مل معاون و سرپرست این نهاد، با آقای رامیز الاکبروف معاون و سرپرست نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد( یوناما) و آقای گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP)، مجلس نمودند.

هئیت رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) نشست ملی را جهت مشوره و نظر خواهی در مورد طرح تعدیل، ایزاد و حذف قانون انتخابات، با نمایندگان نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل، در مقر کمیسیون مستقل انتخابات در حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

هئیت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی)، جهت تسریع و تطبیق هرچه بهتر پلان ها و طرح های انتخابات های پیشرو نشست مشترکی را برگزار کردند.

آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، با گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP) ، در دفترکاری‌اش دیدار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط