خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grand Kippin) مشاور ارشد تخنیکی سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP)، در دفترش دیدار و گفت‌وگو کرد.

مراسم خداحافظی با آقای عزیز امین مشاور قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشا، محمد عثمان فروتن و علی شاه مصباح معاونین، روسا و برخی از مسئولین بخش های کمیسیون در مقر این نهاد برگزار شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برنامۀ آموزشی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی را برای کارکنان عالی رتبه و پایین رتبه این نهاد، به مدت سه روز در مقر کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس‌ این نهاد، پیرامون طرح تعدیل قانون انتخابات با اعضای گروه هماهنگی نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات (CECG) و موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، در مقر این نهاد دیدار و گفت‌وگو کردند.

ریاست آموزش های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تمویل مالی ادارۀ انکشافی ملل متحد (UNDP)، برنامه آموزشی پنج روزه " رهبری و مدیریت " را برای رؤسای امور انتخابات ولایات در مقر این نهاد آغاز کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط