خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای علی البیاتی مسئول پروژۀ حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP)، در دفتر کاری‌اش دیدار و گفتگو کرد.

ریاست آموزش های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تمویل مالی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه آموزشی چهار روزه را برای کارمندان بخش های آگاهی دهی، اطلاع رسانی و تکنالوژی معلوماتی این نهاد، در مقر کمیسیون آغاز کرد.

ریاست آموزش های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تمویل مالی ادارۀ انکشافی ملل متحد (UNDP)، برنامه آموزشی چهار روزه تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی را برای کارمندان رسانه‌‌های اجتماعی کمیسیون، در مقر این نهاد آغاز کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، در مورد بودجه سال مالی 1400 خورشیدی و انتخابات شاروالی‌ها، گزارشات معاون عملیاتی دارالانشا و رئیس مالی و اداری کمیسیون را استماع نمودند.

کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با وزارت امور زنان، برنامۀ آگاهی‌دهی در مورد قانون منع خشونت آزار و اذیت زنان و اطفال را به کار مندان این نهاد برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط