هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترک هماهنگی را با ارگان های امنیتی و ادارات ذیربط انتخابات جهت برگزاری انتخابات‌های پیشرو در مقر این نهاد برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی دو روزۀ را تحت عنوان "مفاهیم اساسی جندر" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی مطبوعاتی را در مورد آمادگی های کمیسیون برای برگزاری انتخابات های پیشرو و گزارش بازرس ویژه‌ی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) مبنی بر انتخابات های افغانستان برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی را جهت تسریع و بهبود هر چه بهتر امور، با ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد در تالار جلسات کمیسیون برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ به جمع‌آوری درس‌های آموخته شده از این انتخابات پرداخته و پس از آن با درنظرداشت مکلفیت قانونی که در قانون طی مراحل اسناد تقنینی تصریح گردیده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط