اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشست مطبوعاتی را در مورد نهایی شدن طرح ابتدایی قانون انتخابات با حضور رسانه‌ها، در مقر این نهاد برگزار کرد.

هیأت رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ضمن سپاس‌گزاری از اشتراک (۳۱.۵درصد) زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸، هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان را گرامی میدارد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grant Kippen) مشاور ارشد بخش حمایت انتخابات هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، به هدفِ حمایت از انتخابات پیشرو در دفترش دیدار نمود.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای نعیم اصغری سرپرست موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در دفترش دیدار کرد.

نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط