آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای نعیم اصغری سرپرست موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در دفترش دیدار کرد.

نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از محاسن سفیدان، متنفذین و جوانان کشور دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تعیین رئیس، معاون و مُنشی، انتخابات هیأت اداری این نهاد را با حضور داشت رئیس، معاونین، رؤسای حقوق و آموزش‌های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات افتخار دارد که نهم حوت روز سرباز را به نیروهای امنیتی-دفاعی کشور، این بستر سازان رفاه و ترقی، پاسبانان و حراست کنندگان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ تبریک عرض میدارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط