نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست محترم داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات این نهاد برگزار شد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گُل پاچا مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی در دفترش دیدار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، به مناسبت فرارسیدن فصل بهار و به منظور سرسبزی، تصفیۀ هوا و جلوگیری از آلودگی هوا، در محوطۀ این نهاد، چند اصله نهال غرس کردند.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه در دفترش دیدار نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط