سید عصمت الله مل و محمد حنیف دانشیار کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات با آقای محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری در دفتر کاری شان ملاقات نمود. در این ملاقات طرفین پیرامون موضوعات انتخاباتی بحث و گفتگو نمودند.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(TEFA)، بریالی حقجو رئیس نهاد مسیر کامیابی و شفافیت (RTP) و هئیت همراه شان، در دفترش دیدار کرد.

برنامۀ آموزشی رهنمود اصلاح فهرست رای‌دهندگان برای آنعده از کارمندانی که جهت اصلاح این فهرست، از سوی ریاست های مربوطه شان معرفی شده اند؛ در مقر این نهاد افتتاح شد.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند، عرض میدارد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با ریاستِ آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون آمادگي‌ برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو؛ برگزار کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط