رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند، عرض میدارد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با ریاستِ آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون آمادگي‌ برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو؛ برگزار کردند.

نشست عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با ریاست محترم داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات این نهاد برگزار شد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گُل پاچا مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی در دفترش دیدار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط