داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، گزارش هفته وار روئسای دفتر مرکزی را استماع نمود.

مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از ریاست امور انتخابات ولایت پروان دیدن نموده و از جریان فعالیت کارکنان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نظارت وارزیابی بعمل آوردند.

محترم اورنگ زیب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات به سلسه ملاقات های کاری شان الیوم چهارشنبه چهارم حمل سال ۱۴۰۰، آقای محمد داود کوهی رئیس انستیتوت دموکراتیک ملی در افغانستان " NDI" ،ادریس معصوم مدیر ارشد برنامه ها و سید ولید اروال مدیر برنامه های این نهاد را بحضور پذیرفتند.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درادامه دیدوبازدیدهای کاری خویش امروز سه شنبه سوم ماه حمل سال ۱۴۰۰ با خانم مته نودسن ( H.E Mette Knudsen )معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و هیأت همراه شان در مقر کمیسیون دیدار و ملاقات نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط