امروز هفتم حمل سال روان در تالار جلسات کمیسیون هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گزارش پیشرفت های اخیر اداره محترم ثبت احوال نفوس پیرامون توزیع تذکره و مشکلات شان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات امروز هفتم حمل سال روان مجلس ملی انتخابات برگزار شد که در آن رهبری کمیسیون های انتخاباتی، مسئولین و نمایندگان احزاب و ائتلاف های سیاسی، سازمان ملل متحد، سفرا، نهادهای ناظر انتخاباتی، اعضای جامعه مدنی اشتراک داشتند. اعضای رهبری کمیسیون در مورد آمادگی برای ثبت نام رأی دهندگان خبر دادند که قرار است در بیست و پنجم حمل آغاز گردد.

بسته بندی مواد آموزشی روند ثبت نام رائ دهندگان از تاریخ دوم حمل سال جاری در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز و بعد از تکمیل شدن نظر به اولویت بندی ولایت بارگیری و انتقالات از ۹ حمل روز پنجشنبه شروع گردیده که مجموعا ۳۲۸ صندوق از مواد آموزشی روند ثبت نام رائ دهندگان به ولایات میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، اروزگان، هلمند، نمیروز، فراه، هرات، بادغیس ، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان ، فاریاب، کندذ، تخار، وبدخشان با محافظین امنیتی انتقال داده شده است.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوازدهم حمل سال روان اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، مسئولین ارشد ارگان های امنیتی و ادارات ذیربط تشکیل جلسه دادند. هدف از این نشست را تطبیق پروتوکول آماده سازی طبقه اناث برای تلاشی مراکز ثبت نام بخصوص محلات زنانه تشکیل میداد. بر اساس این پروتوکول بیشتر از ده هزار خانم توظیف شده و تلاشی طبقه اناث و امنیت محلات رأی دهی مربوطه را تأمین مینمایند.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز سیزدهم حمل سال روان رهبری کمیسیون، مسئولین ارشد ارگان های امنیتی، معین وزارت مالیه، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، معین اداره مستقل ارگان های محلی و ادارات ذیربط تفاهمنامه یی را به امضاء رسانیدند. در این تفاهمنامه چنین آمده است: از اینکه وزارت امور داخله طبقه اناث کافی در اختیار ندارد بناءً همکاری ادارات ملکی بخصوص وزارت امور زنان، معارف، ارگان های محلی و مالیه در راستای آماده سازی طبقه اناث در سطح مراکز رأی دهی ضروری پنداشته میشود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط