بل از ظهر امروز چهارشنبه دوم حوت سال جاری توافقنامه همکاری برای حمایت از پروسه انتخابات افعانستان میان UNDP و سفارت جاپان با حضور داشت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در سفارت جاپان به امضا رسید. داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این مراسم شرکت داشته و از همکاری های همیشگی کشور جاپان بخصوص وعده ۱۳.۱ میلیون دالری برای برگزاری انتخابات تشکری کرد.

آقای معاذالله دولتی صبح امروز ۶ حوت ۱۳۹۶ از جریان کار کمیته های استخدام نظارت نموده و خواهان معلومات در مورد پیشرفت کارها و مشکلات شان شد.

قبل از ظهر امروز تیم تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات در تالار جلسات کمیسیون، یافته های خویش را در بارۀ ۳۷۳ شکایت ثبت شده به جلسه اعضای رهبری کمیسیون تقدیم کرد.

گزارشات تیم های تخنیکی نشان میدهد که بعضی از شکایات موجه تعدادی هم غیر موجه بوده و قرار است این گزارش بزودی مورد تصویب جلسه قرار گرفته و اقدامات لازم رویدست گرفته شود.

در مرکز آموزشات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهاردهم حوت سال جاری اولین مجلس کمیته کاری و مشورتی دایر شد. این کمیته متشکل از نهادهای امنیتی، مالیه، معارف، تحصیلات، احصایه مرکزی و ثبت احوال نفوس، ارگان های محل، حج اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و نهادهای ذیربط بوده و جهت تسریع پروسه های انتخاباتی فعالیت می نمایند.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در تالار جلسات کمیسیون، امروز بیست و یکم حوت سال جاری بررسی اسناد تقریباً بیست و نه کاندید را با حضور داشت نمایندگان نهادهای ناظر بر روند انتخابات و جامعه جهانی آغاز نمودند. قرار است اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده بیست و دوم و دوازدهم قانون انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور پیشنهاد نموده و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط