تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی امروزسه شنبه  ۱۲ جدی سال جاری در مقر کمیسیون مستقل انتخابات به امضا رسید. قبل از امضای تفاهمنامه، ابتدا محترمه پوهنیار وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به اهمیت این سند صحبت نموده و ابراز امیدواری نمود که با امضای این تفاهمنامه، همکاری های مزید بین این دو  کمیسیون در راستای برگزاری انتخابات بهتر صورت گیرد .

برنامه آگاهی عامۀ قانون دسترسی به اطلاعات امروز سه شنبه 12 جدی در مرکز آموزشهای انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات تدویر گردید. درمحفلی که به همین مناسبت  به اشتراک کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات دایر گردیده بود،ابتدا تلاوت آیات از کلام الله مجید به قرائت گرفته شد وسپس محترم دوکتور عبدالبدیع صیاد کمیشنر،منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ضمن سپاس ازمسؤولین ودست اندرکاران کمیسیون دسترسی به اطلاعات در برگزاری این برنامه ،در مورد اهمیت  دسترسی به اطلاعات ورابطۀ آن با نشر اخبار واقعی صحبت نمود

جلسه هماهنگی برای تأمین امنیت عملیات انتخاباتی امروز سیزدهم جدی ۱۳۹۶ در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات دایر شد که در آن اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان ناتو در قسمت تأمین امنیت انتخابات آینده حضور داشتند. اعضای رهبری کمیسیون به آقای (کولونل ستیفن گلیدان) و همکاران انتخاباتی شان خوش آمدید گفته و به تحکیم بیشتر ارتباطات جهت برگزاری انتخابات در فضای امن تأکید نمودند.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ سیزدهم جدی سال جاری آقای اسمیت رئیس بخش سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار و بالای پیشرفت های اخیر و برنامه های آینده بحث و گفتگو کرد.

امروز یکشنبه هفدهم جدی سال جاری نخستین نشست ولایتی انتخابات در هفت ولایت کشور (بلخ، ننگرهار، پکتیا، بامیان، هرات، کندهار و کندز) با اشتراک مسئولین احزاب سیاسی فعال ولایتی، اعضای جامعه مدنی، رؤسای شوراهای قومی، مسئولین شوراهای ولایتی، ارگان های امنیتی، نمایندگان یوناما، نمایندگان نهادهای ناظر انتخاباتی و اراکین دولتی با حضورداشت رسانه ها برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط