رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند،عرض میدارد. کمیسیون مستقل انتخابات از ایثار و فدا کاری خبرنگاران و همکاران رسانه یی، برای اطلاع رسانی و پوشش برنامه های انتخاباتی قدردانی مینماید.

نخستین کنفرانس مطبوعاتی رهبری جدید، بعد از ظهر امروز بیست و ششم حوت سال جاری در مرکز رسانه های دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به حاضرین و خبرنگاران، اعتماد سازی و برجسته ساختن ارزش رأی مردم را؛ از اولویت های کمیسون دانست.

جلسه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه مؤرخ 25 حوت سال روان در مقر کمیسیون، برگزار شد. بحث در مورد تقویم انتخابات، استفاده از سیستم بائیومتریک در انتخابات های پیش رو، بحث در مورد نشست با نهاد های امنیتی و ذیربط و برگزاری نشست مشورتی با احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی از موارد مهمی اند که در این جلسه میان اعضای محترم کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر، صورت گرفت.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات امروز جمعه بیست و چهارم حوت سال جاری در جریان روند تطبیقات نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایات هرات، بلخ و پکتیکا اشتراک نمودند. روند مذکور در مرکز ملی جمع بندی نتایج دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت هیأت کمیسیون مرکزی و ولایتی شکایات انتخاباتی جریان دارد.

بمنظور تقویت ارتباطات کمیسیون و استفادۀ مؤثر از رسانه های اجتماعی و ویب سایت، برنامۀ آموزشی یک روزه برای کارمندان ریاست اطلاعات و آگاهی عامۀ کمیسیون از جانب متخصصین سازمان ملل متحد برگزار گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط