محترم" اورنگ‌زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با اعضای رهبری کمیسیون عالی مردمی زون جنوب شرق، در دفتر مرکزی کمیسیون دیدار و صحبت نمودند. نشست باتلاوت ایت متبرکه کلام الله شریف رسمآآغازشد.

نشست هفته وار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با حضور داشت رئیس عمومی، معاونین و روئسای دفتر مرکزی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

کار روی طرح بودجۀ انتخابات‌های شوراهای ولایتی، ولسی جرگۀ ولایت غزنی، ولسوالی‌ها و شاروالی‌های شهرهای بزرگ، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارد.

محترم "اورنگ زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در حالیکه محترمین مولانا عبدالله معاون و مسافر قوقندی منشی کمیسیون حضور داشتند در دفتر کاری شان با محترم "حاجی توکل احمدیار" ریس اتاق های تجارت وسرمایه گزاری های افغانستان و محترم "حاجی محمد رسول فاریابی" وکیل در ولسی جرگه از ولایت فاریاب دیدار و ملاقات نمود.

محترم "اورنگ‌زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با نماینده گان شورای معلولین در مقر این نهاد دیدار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط