رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از محاسن سفیدان، متنفذین و جوانان کشور دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تعیین رئیس، معاون و مُنشی، انتخابات هیأت اداری این نهاد را با حضور داشت رئیس، معاونین، رؤسای حقوق و آموزش‌های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات افتخار دارد که نهم حوت روز سرباز را به نیروهای امنیتی-دفاعی کشور، این بستر سازان رفاه و ترقی، پاسبانان و حراست کنندگان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ تبریک عرض میدارد.

مجلس عملیاتی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن "ننگ" رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات دارالانشای این نهاد برگزار شد.

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با مسئولان تیم نظارت، ارزیابی و فعالیت آموزشی افعانستان ( AMELA) در دفتر کاری اش دیدار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط