کمیسیون مستقل انتخابات نشست ملی انتخابات، پیرامون شریک سازی پالیسی اصلاحات انتخاباتی را با جوانب ذی‌دخل انتخابات با حضور رسانه‌ها برگزار کرد.

محترم اورنگ زیب رئیس و محترم مولانا عبدالله معاون کمیسیون مستقل انتخابات از جریان کار بالای اصلاح فهرست رأی دهنده گان در مرکز ملی جمع بندی نتایج این نهاد دیدن نموده و هدایات لازم را غرض تسریع و تدقیق این پروسه به کارکنان مؤظف ارایه نمودند.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جوانان برتر سال ۱۳۹۹ خورشیدی که از سوی موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اعلان گردیده بودند، دیدارنمود.

ورکشاپ یک روزۀ آگاهی‌دهی جندر برای نیروهای محافظتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر دارالانشای کمیسیون و به همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد(UNDP)در مقر این نهاد برگزار گردید.

محترم "اورنگ‌زیب "رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با اعضای رهبری حرکت انسجام و تغییر در مقر این نهاد دیدار وروی بعضی از موضوعات مرتبط به انتخابات ونقش نهادهای سیاسی، مردمی وعلاقمند به مسایل کلان ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط