این دیدار که به تاریخ ۲۳ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی در دفتر کاری رئیس این نهاد صورت گرفت، ضمن تبریکی از سوی اقای الکوزی به آقای اورنگ‌زیب مبنی بر انتخاب شان بحیث رئیس جدید این نهاد، هر دو طرف روی آمادگی‌ها و پلان‌های مطروحه کمیسیون درخصوص انتخابات‌های پیشرو بحث و گفت‌وگو نمودند.

این برنامه امروز مورخ 23 حمل 1400 از سوی ریاست‌های منابع بشری و آموزش های انتخاباتی کمیسیون با همکاری د افغانستان برشنا شرکت، برای کارمندان این نهاد، برگزار گردید.

در این نشست که امروز مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ برگزار گردید، روی چگونگی کسب اعتماد رای دهندگان ، اصلاحات انتخاباتی ، جایگاه انتخابات زود هنگام در قانون اساسی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط