داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، آقای خان ولی عادل رئیس جنبش ضد عنعنات ناپسند و هیئت همراه‌‌اش در مقر این نهاد دیدار کرد.

نشست هفته وار دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با حضور داشت رئیس عمومی، معاونین و روئسای دفتر مرکزی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

ورکشاپ یک روزۀ آگاهی‌دهی جندر برای ۳۰ تن از نیروهای محافظتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر دارالانشای کمیسیون و به همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد(UNDP)در مقر این نهاد برگزار گردید.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای نهادهای مدنی روند ملی صلح افغانستان، مدافعین منافع ملی افغانستان، موسسه گام روشنایی افغانستان و سازمان اجتماعی و فرهنگی شهامت در مقر این نهاد دیدار کرد.

از روز جهانی کودک طی محفلی در مقر کمیسیون مستقل انتخابات گرامیداشت به عمل آمد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط