خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با عبدالله الدرداری مسئول ادارۀ انکشافی ملل متحد در افغانستان (UNDP)، در دفتر کاری اش دیدار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشست اداری خویش را برگزار کردند.

ریاست های امور انتخابات ولایات جوزجان، نیمروز و بلخ دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را برگزار کردند.

ریاست های امور انتخابات ولایات کاپیسا، فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، نورستان، بادغیس، بغلان، هرات و سمنگان دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را برگزار کردند.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با رئیس و کارمندان ریاست تفتیش داخلی این نهاد، در مورد یافته‌های آنان پیرامون معاشات ۱۶۰ کارمند بالمقطع انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ ولایت ننگرهار در دفتر کاری‌اش، نشست داشت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط