ریاست امور انتخابات ولایت کابل، سه نشست جداگانۀ آگاهی‌دهی و هماهنگی را با برخی از نمایندگان جوانان ولسوالی‌ها، فعالان حقوق زن، شاگردان مکاتب و محصلان، این ولایت برگزار کرد.

ریاست‌های امور انتخابات ولایات کندز چهارمین، کاپیسا، زابل و بادغیس دومین نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات به ادامۀ کمپاین های مبارزه با خشونت علیه زنان امروز نشستی را با اشتراک مسئولین و کارکنان این نهاد در دفتر مرکزی کمیسیون برگزار کرد.

ریاست آموزش‌های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری ریاست منابع بشری این نهاد، ورکشاپ آموزشی یک روزۀ "رهبری" را برای آمرین ومدیران عمومی کمیسیون، در تعمیر این ریاست برگزار کرد.

ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات خوست سومین، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، تخار، دایکندی، فاریاب، هرات، نورستان و سمنگان دومین و ولایت فراه نخستین؛ نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار نموده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط