انتخابات به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های دموکراسی تنها راه مسالمت آمیز قدرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان می باشد.

ریاست‌‌های امور انتخاباتی ولایات پکتیکا، نورستان، بغلان، هرات، زابل، فراه و پروان سومین و چهارمین نشست‌های هماهنگی و اگاهی‌دهی خویش را با، علمای کرام، امامان مساجد، ورثۀ شهدا و معلولین، شاگردان مکاتب و محصلان این ولایات برگزار کردند.

سومین نشست اگاهی‌دهی و هماهنگی ریاست‌‌های امور انتخاباتی ولایات پکتیا و پروان با حضور داشت، فعالان زن و جوانان نخبۀ این ولایات برگزار شد.

ریاست‌های امور انتخابات ولایات کاپیسا سومین و جوزجان پنجمین نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات لوگر، خوست و کندز نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط