هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور و معاونین شان در قصر گل‌خانه ارگ دیدار کردند.

اعضای نهاد اجتماعی اتحاد جوانان کارکرد و فعالیت آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر نموده و ایشان را در ماموریت انتخاباتی اش موفق دانست.

برنامۀ آموزشی پنج روزه تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد موفقانه به پایان رسید.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را تحت ریاست سید عصمت الله مل سرپرست و کمیشنر کمیسیون با روسای دفاتر مرکزی، معاونین دارالانشاء، مشاور کمیسیون و مشاور برنامه های انکشافی ملل متحد (UNDP ) برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی را تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط