هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی امروز (سه شنبه مورخ ۸ / ۴ / ۱۴۰۰) با محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار نمودند.

مجلس مشترک هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردید.

محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای این نهاد با آقای رودولف البلاینک (Rudolf Elbling) رئیس، آقای پیتر من ( Perter man) مسوول عملیاتی و مالی، Grant Kippen مشاور ارشد و دستیار رئیس پروژه حمایت انتخابات ملل متحد (UNESP) در دفتر کارش ملاقات نموده وروی مسایل حادومهم مرتبط به انتخابات بحث مفصل داشتند.

محترم اورنگ زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با مسوولین نمایندگی اتحادیه اروپا مقیم کابل، روی روند همکاری‌های قبلی این اتحادیه ‌با کمیسیون، ازطریق Zoom meeting بحث و گفت‌وگو کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی را تحت ریاست آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد در مقر کمیسیون برگزار کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط