داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد، از آغاز روند انتقالات مواد حساس انتخاباتی خبر داد.

در این کنفرانس آقای ننگ از حمایت مردم شریف کشور، نیروهای امنیتی، اهل رسانه ها، حامیان همیشگی انتخابات و مردم سالاری قدردانی نموده افزود: "روند انتقالات مطابق به تقویم انتخاباتی امروز ۸ سنبله آغاز گردیده و الی بیست و دوم برج جاری به سطح ولایات تکمیل میگردد."

از سوی هم رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری موفقانه روند ملی انتخابات را نیازمند همکاری مردم، دولت و جوانب ذیدخل دانسته علاوه نمود: "از نهادهای ناظر و مشاهد توقع میرود، بصورت جدی از روند بسته بندی و انتقالات مواد انتخاباتی نظارت و مشاهده نمایند."

رهبری دارالانشاء از مردم شریف کشور تقاضا نمود تا، در انتخابات ۶میزان ۱۳۹۸ با اشتراک پر شور شان پایه های نظام مردم سالاری را هرچه بیشتر استحکام بخشند.

کنفرانس مذکور بتاریخ ۸ سنبله سال ۱۳۹۸ با اشتراک حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی، علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک، روسای ذیربط کمیسیون و همکاران سازمان ملل متحد اشتراک داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط