امروز 27 حوت سال جاری هیأت رهبری کمیسیون طی یک نشست در مقر این نهاد با معین پالیسی و مسلکی ارگان های محلی داکترتیمور شاران روی همکاری های دوجانبه در پروسه های انتخابات و به خصوص روند ثبت نام رای دهندگان که قرار است در ماه آینده آغاز شود بحث و تبادل نظر نمودند. هیأت رهبری کمیسیون آمادگی تخنیکی خویش را برای برگزاری انتخابات پیش رو و روند ثبت نام رای دهندگان بیان داشته و خواهان همکاری در دو موضوع مهم اداره مستقل ارگان های محلی گردیدند .

اولاً اینکه ثبت نام رای دهندگان از ولایات شروع و بعد به ولسوالی ها ادامه پیدا میکند که کمیسیون مستقل انتخابات توقع همکاری ولسوال ها در روند ثبت نام را دارد چون کمیسیون در سطح ولسوالی دفتر رسمی ندارد و ضرورت به همکاری در سطح ولسوالی میباشد. دوم اینکه عدم مداخله در پروسه کاری کارمندان میباشد، تا باشد روند ثبت نام رای دهندگان با کامیابی تکمیل شود.

معین اداره مستقل ارگان های محلی از پروسه ملی انتخابات پشتیبانی نموده و به همکاری های دو جانبه تاکید نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط