در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیستم جدی سال روان اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی و رئیس بخش سیاسی یوناما تغیرات و پیشرفت های اخیر را مورد غور و بررسی قرار دادند.

در این نشست، بالای تصویب لایحۀ ثبت نام رأی دهندگان، ترتیب پلان عملیاتی برای ثبت نام، شمولیت مصارف توزیع تذکره در بودجه ملی، تحکیم روابط با اداره ثبت احوال نفوس، امضاء تفاهمنامه میان کمیسیون های انتخاباتی، آمادگی برای توزیع اعتبار نامه به چهارده حزب و نهاد، طرح تفاهمنامه با ادارات غیر دولتی مرتبط به انتخابات، آغاز کار کمیته های کاری برای استخدام کارمندان، برگزاری موفقانه نشست های ولایتی انتخاباتی، چهارصد شکایت ثبت شده در کمیسیون شکایات، پیشرفت ها در مورد ایجاد کمیته مشترک با ادارات دولتی و جامعه جهانی، جلسات هماهنگی با سفرا و نمایندگان شورای امنیت؛ بحث و تبادل نظر شد.

گفتنیست، در نشست های هفته گذشته کمیسیون و نمایندگان جامعه جهانی تصمیم برآن بود تا جلسات منظم با شرکای انتخاباتی تداوم یابد تا فعالیت ها بصورت هماهنگ و سریع به پیش برود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط