محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای این نهاد با آقای رودولف البلاینک (Rudolf Elbling) رئیس، آقای پیتر من ( Perter man) مسوول عملیاتی و مالی، Grant Kippen مشاور ارشد و دستیار رئیس پروژه حمایت انتخابات ملل متحد (UNESP) در دفتر کارش ملاقات نموده وروی مسایل حادومهم مرتبط به انتخابات بحث مفصل داشتند.

همچنان طرفین پیرامون همکاری جامعۀ جهانی‌حمایت از برنامه های اتخاذشده درسطح کمیسیون مستقل انتخابات ازجمله تطبیق پالیسی اصلاحات انتخاباتی، اصلاح فهرست ثبت نام رای دهنده گان‌ بحث‌و تفاهم نمودند.

همچنان هیآت مذکور ضمن یک دیدار جداگانه با آقای دوکتور حبیب الرحمن ننگ ریس عمومی دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات روی تکمیل روند استخدام مشاورین بین‌المللی، کارشیوه'کاری همکاران بین المللی به شکل حضوری و غیر حضوری، ارتقاء ظرفیت و اعتمادسازی، استخدام آموزگاران جهت آموزش سیستم بین المللی بریج (Bridge)، میکانیزم پرداخت معاشات کارمندان انتخابات گذشته بحث‌وتبادل نظر‌نمودند.

طرفین بدوام بیشتر همکاری های جانبین ونشست های مستدام کاری تاکید ورزیدند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط