محترم اورنگ زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با مسوولین نمایندگی اتحادیه اروپا مقیم کابل، روی روند همکاری‌های قبلی این اتحادیه ‌با کمیسیون، ازطریق Zoom meeting بحث و گفت‌وگو کرد.

در این مکالمه ویدیویی، هر دو طرف بر تداوم همکاری‌های بیشتر شان تاکید ورزیدند.

دراخیر آقای اورنگ‌زیب ضمن قدردانی ازهمکاری‌های دفتر(B.B.O)، پیشنهادات مشخص جهت بهبود پروسه همکاری‌های اتحادیه‌ اروپا را با هئیت حاضر درمجلس شریک ساخت که مورد استقبال این اتحادیه قرار گرفت.
قابل ذکر است که آقای سید عصمت الله" مل" کمیشنراین نهاد، نیزدر این مجلس حضورداشت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط