داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، آقای خان ولی عادل رئیس جنبش ضد عنعنات ناپسند و هیئت همراه‌‌اش در مقر این نهاد دیدار کرد.

در این دیدار هر دو طرف روی فعالیت‌ها و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو بحث و گفتوگو کردند.

رهبری جنبش ضد عنعنات ناپسند فعالیت‌های انجام شدۀ کمیسیون را توصیف نموده و از آن استقبال کرد، همچنان از همکاری همه جانبه شان در راستای آگاهی عامه به رهبری دارالانشاء اطمینان داد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط