ورکشاپ یک روزۀ آگاهی‌دهی جندر برای ۳۰ تن از نیروهای محافظتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی آمریت جندر دارالانشای کمیسیون و به همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد(UNDP)در مقر این نهاد برگزار گردید.

خانم انیسه کتبی مسوول امریت جندر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در افتتاح این ورکشاپ ضمن قدردانی از جانفشانی و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تامین امنیت و حفاظت از جان و مال مردم نمود.

همچنان ایشان در مورد وضعیت و مشکلات زنان در سطح کشور صحبت نموده افزود، که آگاهی در مورد حقوق جندر نیاز مبرم جامعه بوده و باید همه اقشار جامعه در مورد حقوق جندر بدانند و آنرا مراعات نمایند.

در این ورکشاپ درمورد موضوعات چون حقوق زنان در قوانین افغانستان، در شریعت اسلامی و اسناد بین المللی، قانون منع ازار و اذیت زنان و اطفال، تعریف خشونت سیاسی و انتخاباتی علیه زنان آگاهی داده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط